Pasang

Kumpulan Pantun Lucu Bahasa Madura Ini Bikin Ngocok Perut

  • Bagikan
Kumpulan Pantun Lucu Bahasa Madura Ini Bikin Ngocok Perut
Ilustrasi pantun Madura lucu (Foto: SC.YT/Taretan Sakera)

BUDAYA, SINERGI MADURA Kumpulan pantun lucu berbahasa Madura ini bisa Anda pelajari untuk menghibur waktu luang dan mengasah otak.

Pantun Madura lucu juga bisa Anda gunakan untuk menghibur orang lain karena bisa membuat stres seseorang menjadi hilang.

Pasang

Selain itu, pantun menggunakan Bahasa Madura yang satu ini juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda tentang Bahasa Madura.

Oleh masyarakat Madura, pantun juga dikenal dengan ‘Paparegan‘ yang sering digunakan pada acara-acara penting atau pertunjukan kesenian ludruk khas Madura.

Nah, daripada Anda penasaran seperti apa sih pantun Madura lucu yang satu ini, simak langsung di bawah ini ya:

Oréng raddhin bânnya’ sé anḍi’
Sossana dhâddhi réng jhubâ’
Ta’ nyaman mon bânni olléna dhibi’
kaḍung stres ngakan dhâbâ’

Jhâ’ mogherrân bhungkana gheḍḍhâng
Kan gheḍḍhâng bânnya’ ghettana
Jhâ’ néserran ka oréng gânṭeng
Réng gânṭeng bânnya’ binéna

Baca Juga: Bikin Ngakak, 10 Pantun Madura Lucu dan Sarat Makna

Sapa rowa anḍi’ tarnya’
Mano’ poter bulu poténa
Sapa rowa anḍi’ ana’
Sala pénter bhâghus aténa

malarat oréng aghâbây labâng
mellé katombhâr campor nangka
mon asolat jhâ’ bâng-tobâng
ma’lé ta’ éobbhâr neng é naraka

Mellé kalambhi bânnya’ mérana
Ḍuh ma’ élémpet séréddhâ
Patako’ bâ’na ḍâ’ pangérannn
Ma’ lé salamet dhunnya aheraddhâ

ka ragpénang mellé nagka
ka terminal terros ka jhâbâ
rassa posang kennal bân dhika
bhuru kennal ékaghilâ’â

Pak mudhin nyaré jhâmo
Ḍâri Mekkasan ka Juanda
Jhâ’ bong-masombong anḍi’ élmo
Ésoro nyaré céeék teppa’ ka janḍa

séréna séré konéng
roko’ opet atolés méra
serréna bulâ ta’ onéng
sala lopot nyo’on sapora

nyaré kosambhi ka las-las
sé bâḍâ coma no’ poter
lamon ajhâr jhâ’ las-malas
ma’ lé bâ’na lekkas pénter

Ka pasar mellé ko’ kerréng
Ékakana ekajhuko’a
Lamon lébât é romana oréng
Kodhu ngoca’ pangapora

Ajhâr élmo dhunnya
Ka’ḍinto sangona oḍi’
Dhineng élmo aghâma
Ménangka sangona paghi’

ajjhâ’ manḍi aéng sakolla
ngobbhâr dhupa ghi’ ghu-lagghu
mon mangkaddhâ asakola
jhâ’ loppa pamétan ghâllu

Bâḍâ oḍâng nongko’ ka labâng
bâḍâ olar ngakan pejji
pabhâjheng dhika nyaré obâng
lamon kellar ongghâ hajji

jhâ’ ngobuwân céṭak ghânol
céṭak ghânol ta’ kennéng abâs
jhâ’ néngghuwân goyangan inul
goyangan inul ta’ lébur éabâs

Jhâ’ melléyan jhuko’ bâis
Jhuko’ bâis bânnya’ tolangnga
Jhâ’ aknaca’an oréng bhengngis
Amé’ écapo’ cakar mowana

(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *